Löfven till digitalt EU-toppmöte

21 september 2017

På fredag i nästa veckan träffas EU-ländernas stats- och regeringschefer i estniska Tallinn för ett informellt toppmöte. De ska bland annat diskutera EU:s framtid på IT-området och den teknologiska förändringen. Den övergripande frågan är hur EU ska bli en “digital ledare” globalt. Kvällen innan kommer statsminister Stefan Löfven (S) att dessutom närvara vid en informell middag med stats- och regeringscheferna där andra framtidsfrågor för EU ska dryftas.