Låga förväntningar på Kina-toppmöte

8 april 2019

På tisdag hålls ett toppmöte mellan EU och Kina i Bryssel men enligt flera medier finns det en risk att man inte kommer lyckas enas om en gemensam deklaration. Kina har varit ovilligt att ge löften om de för EU viktiga frågorna om att öppna upp den kinesiska marknaden för europeiska företag samt upphöra med att kräva att dessa överför teknik till kinesiska bolag för att få göra affärer i landet.