Kraftig ökning av svensk export

17 september 2019
Uppdaterad: 17 september 2019

Sveriges export av varor och tjänster ökade med tio procent under första halvåret jämfört med motsvarande tid 2018. Exportökningen gäller både till EU:s inre marknad, varuexporten upp sju procent, och USA, varuexporten upp 28 procent. Nu finns tecken på en viss avmattning framförallt när det gäller varuhandeln. Det visar utrikeshandelsmyndigheten  Kommerskollegiums rapport om Sveriges utrikeshandel och direktinvesteringar första halvåret 2019.