Kommissionen utreder åtgärder mot momsfusk

24 februari 2016
Årligen beräknas medlemsländerna förlora motsvarande 470 miljarder kronor på grund av gränsöverskridande momsbedrägerier. I mars väntas kommissionen lägga fram en handlingsplan för att få bukt med detta. ■