Kommissionen tar nästa steg i process mot Polen

13 september 2017

EU-kommissionen beslutade på tisdagen att ta det andra steget i det pågående överträdelseförfarandet mot Polen gällande hotet mot domstolsväsendet oberoende. Landets regering har en månad på sig att svara på kommissionens invändningar. Om så inte sker, eller att Polens svar är otillräckligt i kommissionens ögon, riskerar landet att dras inför EU-domstolen.