Kommissionen inleder granskning av Facebook

4 juni 2021
Uppdaterad: 4 juni 2021

EU-kommissionen meddelade på fredagen att man inlett en formell undersökning för att se huruvida Facebook brutit mot EU:s konkurrensregler. Det handlar dels om misstankar om att Facebook använder andra annonsörers data för att konkurrera med dem på marknader där Facebook själv har verksamhet. Dels huruvida Facebook knyter sin tjänst för online-klassificerade annonser "Facebook Marketplace" till sitt sociala nätverk, vilket strider mot EU:s konkurrensregler.