Jasenko Selimovic (L): Polen måste respektera EU:s klimatöverenskommelse

3 december 2015
– Alla länder måste ta sitt ansvar. Det gäller även Polen vars nya regering har ifrågasatt EU:s klimatambitioner. Om man ser till landets kolberoende, över 50 procent av Polens energimix består av kol, så är detta inte förvånande. Men även de måste respektera de övriga 27 medlemsstaternas överenskommelse, säger Europaparlamentariker Jasenko Selimovic, i ett uttalande. ■