Italiensk Femstjärnerörelse vill bli EU-liberal

9 januari 2017

I Italien har populistiska Femstjärnerörelsens medlemmar på måndagen med bred marginal röstat om huruvida partiet ska byta partigrupp i EU-parlamentet från nuvarande EFDD där bland annat brittiska EU-fientliga Ukip och Sverigedemokraterna ingår till liberala Alde-gruppen med bland annat Centerpartiet och Liberalerna. Sent i på måndagseftermiddag träffas Alde-gruppens högsta ledning för att ta ställning till huruvida det italienska partiet ska tillåtas ingå.