Italien vill fördjupa EU-samarbete mot terrorism

23 augusti 2017

"Vi måste börja prata om att ge den europeiska åklagaren mer befogenheter att motverka terrorism", säger italiensk justitieminister Andrea Orlando i en skrivelse riktad till EU-kommissionären Vera Jourovà och till hans estniska motsvarighet, Urmas Reinsalu. Estland håller för närvarande det roterande ordförandeskapet i Europeiska rådet, rapporterar Euractiv.