Irlands premiärminister avgår

11 mars 2016
Enda Kenny avgår efter att landets nyvalda och djupt splittrade parlamentet inte kunnat enas om en ny premiärminister.Läs mer