Irland tar in Apple-miljarder mot sin vilja

6 december 2017

Irland har motvilligt börjat ta in Apples stora skatteskuld på 120 miljarder kronor rapporterar BBC. Pengarna ska sättas in på ett blockerat konto till dess att frågan avgörs i EU-domstolen.

EU-kommissionen har beordrat Irland att samla in skulden då den amerikanska bolagsjätten nästan inte betalat någon skatt alls på Irland vilket kommissionen ser som olagligt statsstöd.