Inre marknaden Sveriges främsta handelspartner

4 mars 2019
Uppdaterad: 4 mars 2019

I en sammanfattning och analys om Sverige och EU:s inre marknad skriver statliga Kommerskollegium bland annat att av alla varor och tjänster som  svenska företag exporterar och importerar så är mellan 69 och 79 procent kopplat till den inre marknaden. När det gäller utländska direktinvesteringar i Sverige är andelen från de andra 30 inremarknads-länderna 84 procent. – För svensk del har EU:s inre marknad betytt mycket, konstaterar handelsmyndighetens generaldirektör Anna Stellinger i rapporten.