IMF till EU: lätta Greklands statsskuld

2 november 2015
Internationella valutafonden, IMF, kräver åter att euroländerna går med på ”mer än en generell försäkran” om skuldlättnader för Grekland för att organisationen ska förnya sin assistans till landet, enligt David Lipton, IMF:s förste biträdande VD.Läs mer