Högteknologi ska stoppa förfalskade varor

13 juni 2018

EU-kommissionen vill satsa motsvarande 13 miljarder kronor för att förbättra medlemsländernas tullkontroller genom högteknologisk utrustning i syfte att hindra olaglig handel med förfalskade varor. Pengarna är en del av det ökade anslaget för gränsförvaltning som kommissionen föreslog på tisdagen.