Högre överskott i EU:s bytesbalans

4 oktober 2018
Uppdaterad: 4 oktober 2018

Bytesbalansen – förenklat skillnaden mellen import och export – i euroområdet visade ett överskott på 97,1 miljarder euro under andra kvartalet, jämfört med ett överskott på 74,7 miljarder euro motsvarande kvartal föregående år, uppger Direkt/Di.