Granskning av polsk rättsstatlighet inleds

9 februari 2016
Europarådets Venedigkommission har träffat den polske presidenten Andrzej Duda och inlett den av EU-kommissionen begärda granskningen av den nya nationalkonservativa regeringens ändringar i författningsdomstolen.Läs mer