Fyra EU-lagar för renare el

26 mars 2019

EU-parlamentet ställde sig på tisdagen bakom fyra nya lagar som ska göra elmarknaderna i medlemsländerna renare och konsumentvänligare. Lagarna handlar bland annat om att ge konsumenter möjlighet att byta elleverantör utan kostnad, göra det lättare att handla med förnybar energi över nationsgränserna och fasa ut statligt stöd till de mest förorenande kolkraftverken i medlemsländerna.