Försvarssamarbete för att minska utgifter

1 december 2016

EU-kommissionen lade på onsdagen fram en rad åtgärder som syftar till att de medlemsländer som vill ska kunna samarbeta vid exempelvis uppköp av försvarsmateriel och gemensamma forskningsprojekt. Kommissionen räknar med att EU-länderna kan spara mellan motsvarande 250 och 1 000 miljarder kronor årligen på ett sådant samarbete. Dessutom föreslås att en europeisk försvarsfond på motsvarande 50 miljarder kronor ska sättas upp för gemensamma investeringar.