Första fysiska EU-toppmötet på fem månader

24 juni 2020

Den 17 och 18 juli hålls EU-toppmöte i Bryssel. Det blir det första fysiska EU-toppmötet sedan februari. Precis som då handlar julitoppmötet om EU:s kommande flerårsbudget. Kommissionen även föreslagit en särskild återhämtningsfond för att hjälpa de fattigare länder och regioner som drabbats hårdast av coronakrisen. Att mötet blir fysiskt anses som nödvändigt om man snabbt ska kunna nå en överenskommelse.