Fördjupat samarbete EU-Nato

7 december 2016

EU-länderna och Nato har enats om en 42-punktslista för närmare samarbete. Det rör bland annat om arbete mot näthot, forskning om försvarsmateriel och havsinsatser