Fjellner väljer handelsfrågor framför landstingspolitik

9 november 2016

Europaparlamentariker Christofer Fjellner (M) säger till Europaportalen att hans intresse att börja som landstingspolitiker i Stockholms län är “klart begränsat”. Han tillbakavisar därmed tidigare medieuppgifter i ämnet. I stället föredrar han att fortsätta med handelspolitiska frågor i Bryssel som han menar är viktigt “inte minst i dessa dagar”. ■