Fjellner: Detta är den största handelspolitiska frågan

24 februari 2016
Innan årets slut måste EU besluta huruvida Kina ska ges så kallad marknadsekonomisk status som innebär att unionens tullar mot vissa kinesiska varor som stål och solceller kan försvinna. Enligt EU-parlamentariker Christofer Fjellner (M) är detta den största handelspolitiska frågan just nu. ■