Fiskekvoterna ökar och minskar 2019

16 oktober 2018
Uppdaterad: 16 oktober 2018

EU:s fiskeriministrar beslutade på måndagen om nästa års fiskekvoter för Östersjön. Beslutet innebär minskade kvoter för fyra bestånd, bland annat för flera sillbestånd och det östra beståndet av torsk.

Samtidigt ökar fiskekvoten för det tidigare hotade västra beståndet av torsk med 70 procent. Totalt sett sänks den tillåtna fångsten i Östersjön till 609 tusen ton, en minskning med nästan 10 procent jämfört med 2018.