Finlands regering sitter kvar - efter överenskommelse

9 november 2015
Finlands regering sitter kvar, sedan partierna i natt enades om detaljerna i den stora sjukvårdsreform som skapat konflikt mellan främst Centerpartiet och Samlingspartiet.Läs mer