Finland stoppar planerna på samhällsstängning

1 april 2021

Finlands regering drar nu tillbaka sitt förslag om att begränsa rörelsefriheten för finländarna, efter att riksdagens grundlagsutskott underkänt förslaget, rapporterar Ekot. Enligt utskottet skulle ett förbud mot att lämna hemmet annat än i undantagsfall inskränka medborgarnas rättigheter och strida mot grundlagen.