Faran för coronaviruset begränsar EU:s verksamhet

9 mars 2020
Uppdaterad: 16 mars 2020

EU:s ena lagstiftare, ministerrådet, har med omedelbar verkan beslutat att dra ner på sin mötesverksamhet med anledning av coronaviruset. Endast de möten som måste hållas ska genomföras, allt annat skjuts på framtiden. Generalsekretariatets personal uppmanas att så långt som möjligt begränsa antalet interna möten och att följa rekommenderade hygienåtgärder, heter det i ett uttalande på måndagen.