Fall i handeln mellan EU och Storbritannien

8 mars 2021

Storbritannien lämnade vid årsskiftet EU:s inre marknad och tullunionen. Det har redan påverkat handeln med EU, skriver FT. Frankrikes export till Storbritannien minskade med 13 procent och importen med 20 procent under januari jämfört med genomsnittet de sex föregående månaderna. Tysklands export minskade med 30 procent jämfört med januari 2020.