EU:s solcellstullar mot Kina lättas

4 september 2018

I dag tisdag upphör EU:s skyddstullar mot kinesiska solceller att gälla och återgår till tidigare 2,7 procent, enligt Kommerskollegium. Skyddstullarna som infördes 2013 har uppgått till upp till närmare 65 procent och var den största åtgärd som EU hittills vidtagit för att europeiska tillverkare mot oschysst konkurrens.