EU:s nästa framtidsmöte spikat

23 september 2016
Den 3 februari träffas stats- och regeringscheferna från EU-länderna förutom Storbritannien i maltesiska Valletta för att fortsätta diskussionen om unionens framtida inriktning. ■