EU:s militära kommitté diskuterar Ukraina

10 maj 2017

EU-ländernas försvarschefer träffas i nästa vecka för att diskutera och behandla EU:s globala strategi på säkerhets- och försvarsområdet, samarbetet mellan EU och Nato samt Europeiska försvarsbyrån. De kommer också att ta upp situationen i Ukraina tillsammans med Ukrainas försvarschef samt EU:s olika militära uppdrag och insatser i Afrika och Europa. Sveriges representant, överbefälhavare Micael Bydén har förhinder och ersätts av generalmajor Thomas Nilsson som är stationär i Bryssel.