EU:s finansskatt ännu avlägsen

7 juni 2016
Få framsteg har gjort för att de de tio EU-länderna som vill införa en skatt på finansiella transaktioner ska hinna nås när tidsfristen löper ut vid halvårsskiftet.Läs mer