EU:s 2020-mål – så går det

8 oktober 2019

EU har fem övergripande mål för 2020. Det handlar om sysselsättning, ökade forskningssatsningar, klimat- och energi, utbildning och fattigdomsbekämpning. Dessa är i sin tur indelade i nio konkreta mål. Europaportalens sammanställning visar att två av dessa mål – andelen universitetsutbildade och minskning av växthusgaser – har uppnåtts i dagsläget.