Europarådet: Rumänien gör för lite mot korruption

19 januari 2018

Europarådets antikorruptionsenhet Greco kritiserar Rumänien för att inte ha gjort tillräckligt för att bekämpa korruption bland parlamentsledamöter, domare och åklagare, i en rapport publicerad på torsdagen.