Europarådet oroas för franskt undantagstillstånd

13 januari 2016
Det franska beslutet att införa undantagstillstånd efter terroristattackerna i Paris i mitten av november riskerar utgöra ett hot mot demokratin enligt Europarådet.Läs mer