Europarådet ger Sverige tidsfrist för partistödsredovisning

5 juli 2017

I en efterlevnadsrapport slår Europarådets grupp mot korruption, Greco, fast att Sverige på ett tillfredsställande sätt genomfört sex av tio rekommendationer för att göra finansiella stöd till partier mer transparenta. De övriga fyra har bara delvis genomförts. Senast i mars 2018 vill Greco ha information om hur det går med de fyra kvarvarande rekommendationerna, Efter påtryckningar från Europarådet införde Sverige 2014 nya regler för hur partierna finansieras.