Europarådet ”djupt oroat” över danska flyktinglagar

15 januari 2016
I ett brev till den danska invandringsministern Inger Støjberg uttrycker Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter Nils Muižnieks ”djup oro” för nya danska lagar om att bland annat göra det lättare att frihetsberöva asylsökande och beslagta deras värdesaker.Läs mer