EU vill ha råd om digital framtid

2 juni 2020

EU-kommissionen lanserar i dag tisdag ett samråd där företag, nätplattformar, akademiker, civilsamhälle och andra intresserade får komma med förslag på hur unionens framtida regelverk för internet och digitaliseringen bör se ut.

– Vi kommer att lyssna på alla åsikter och tillsammans reflektera för att finna den rätta balansen mellan ett säkert internet för alla, skydd för yttrandefriheten och förutsättningar för innovation på EU:s inre marknad, sade inremarknadskommissionär Thierry Breton i ett uttalande. Samrådet pågår till den 8 september. Kommissionen väntas lägga sitt förslag innan årsskiftet.