EU-parlamentet: Uppgörelsen med Ungern och Polen irrelevant

18 december 2020
Uppdaterad: 18 december 2020

Europaparlamentet är mycket kritisk till hur Europeiska rådet har hanterat Polens och Ungerns veto mot EU:s budget och återhämtningsfonden å ena sidan och de nya kraven på rättsstatlighet för att få EU-pengar å andra sidan. Enligt parlamentet är rådets politiska förklaring till Polen och Ungern om rättsstatsmekanismen ”överflödig” eftersom den inte är rättsligt bindande. Alltså behöver mekanismen inte först prövas av EU-domstolen menar parlamentet som också påpekar att Europeiska rådet enligt fördraget inte har någon lagstiftande funktion.