EU-tullar på stål träder i kraft

19 juli 2018

I dag torsdag börjar EU:s skyddstullar på stål gälla. Tullarna avser import från alla länder förutom EU-länderna, Island, Liechtenstein och Norge samt viss import från utvecklingsländer. Åtgärderna, som är ett svar på de amerikanska skyddstullarna på stål, gäller under högst 200 dagar och innebär extratullar på 25 procent i de fall importen av 23 olika stålprodukter överstiger genomsnittliga nivåer.