EU synar USA:s WTO-politik

28 augusti 2018
Uppdaterad: 28 augusti 2018

EU kommer i september att presentera reformförslag som rör WTO. Ett syfte är att syna om Trumpregeringen i USA menar allvar med sin WTO-kritik eller om man vill krossa Världshandelsorganisationen, skriver Politico.

Den amerikanska regeringen blockerade igår tillsättandet av ännu en domare i en överinstans inom WTO, dit internationella handelstvister överklagas. Då bara tre av sju domare återstår får WTO allt svårare att döma i tvister kring tullar, handelshinder och subventioner.