EU-sossar vägrar ge Kina marknadsstatus

10 maj 2016
Innan slutet av året måste EU enligt ett internationellt handelsavtal ge Kina så kallad marknadsekonomisk status. Det innebär att det blir svårare för EU att sätta upp skyddstullar mot bland annat statssubventionerat kinesiskt stål. Det motsätter sig den socialdemokratiska S&D-gruppen i EU-parlamentet. – Som en försiktighetsprincip måste vi stoppa detta. Vi vill inte bli ansvariga för ett historiskt misstag, sade S&D-ledaren Gianni Pittella. ■