EU slopar momskrav på e-publikationer

6 november 2018

EU-länderna antog på tisdagen slutligen en ny lag som gör det möjligt för de enskilda medlemsländerna att sätta egna momssatser för digitala publikationer. Det innebär exempelvis att den svenska momsen på e-böcker kan sänkas från dagens 25 procent till sex procent som är fallet för vanliga böcker.