EU-sanktioner kan bli aktuella vid IT-attacker

19 juni 2017
Uppdaterad: 30 januari 2018

EU:s utrikesministrar enades på måndagen om att ta fram ett ramverk för hur de ska agera om ett medlemsland utsätts för IT-attack, här nämns också en verktygslåda för cyberdiplomati. De vill bland annat kunna införa sanktioner mot den eller dem som ligger bakom en attack.