EU-planer på fördjupat försvarssamarbete

8 september 2016
EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker väntas i nästa vecka presentera planer på ökat samarbete mellan medlemsländerna när det gäller bland annat terrorismbekämpning, investering i försvarsmateriel och gemensamma europeiska militära insatser, enligt Financial Times. >>>Läs mer