EU-parlamentet vill se större försvarssamarbete

22 november 2016

Med 369 ja-röster, 255 nej-röster och 70 nedlagda röster antog EU-parlamentet på tisdagen en resolution där man uppmanar medlemsländerna att öka samarbetet kring försvarsfrågor och försvarsindustrin. Ledamöterna uppmuntrar också till ökade försvarsanslag, inrättandet av multinationella styrkor, samt skapandet av ett EU-högkvarter med ansvar för att planera och utföra krishanteringsoperationer.