EU-parlamentet röstar om Ungern

7 september 2018
Uppdaterad: 7 september 2018

Europaparlamentet kommer på onsdag att rösta om en Artikel-7-process mot Ungern. Man ska då anta eller förkasta en resolution som rekommenderar att EU-kommissionen utreder om det finns "en klar risk" att Ungern bryter mot EU:s grundläggande fri- och rättigheter.

Enligt resolutionen finns det en stor mängd omständigheter som oroar i Ungern ifråga om fri- och mänskliga rättigheter, enligt EUobserver. Det är första gången parlamentet röstar om en Artikel 7-process, tidigare har EU-kommissionen inlett ett liknande förfarande mot Polen.