EU-parlamentet kortar ett plenarmöte till

11 mars 2020

Ledarna för partigrupperna i EU-parlamentet beslutade på tisdagen att förkorta nästa plenarmöte, som äger rum i månadsskiftet mars-april, till halvannan dag. Mötet kommer att hållas i Bryssel och inte Strasbourg som brukligt. Det är det andra mötet som EU-parlamentet tvingas förkorta och omlokalisera på grund av coronaviruset.