EU-parlamentet kallar svensk nazistveteran till utfrågning

15 november 2016

Det högerextrema paneuropeiska partiet APF kan komma fråntas sina EU-bidrag. Den svenska nazistledaren Stefan Jacobsson, som ingår i APF:s styrelse, kallas till en sluten utfrågning i samband med att EU-parlamentet granskar sina utbetalningar av miljonbelopp, rapporterar Expo.