EU-parlamentet avvisar polsk revisorskandidat

15 december 2020

I en hemlig omröstning på tisdagen med siffrorna 536 mot 156 avvisade EU-parlamentet Polens kandidat, Marek Opioła, till posten som landets ledamot i Europeiska revisionsrätten. Opioła tillhör regeringspartiet Lag och rättvisa och får tummen ned efter sin insats i en utfrågning i ansvarigt utskott i parlamentet i förra veckan. 

EU-parlamentets åsikt i frågan är bara rådgivande för medlemsländerna i ministerrådet som fäller det slutliga avgörandet. Trots att EU-parlamentet 2016 avvisade den dåvarande polska kandidaten, Janusz Wojciechowski, till revisionsrätten fick han uppdraget av ministerrådet. Wojciechowski har sedermera blivit vald till EU-kommissionär och det är hans plats som ska fyllas.