EU-parlamentariker tveksamma om Turkietförhandlingar

6 juli 2017

Om den författningsändring som med liten marginal röstades igenom i Turkiet i april införs utan ändringar vill EU-parlamentet efter en omröstning på torsdagen att medlemskapsförhandlingarna med landet avbryts. De anser att förändringarna är i strid med kriterierna för att få gå med i EU.